Tervetuloa Néda Ordymin www-sivuille

• NÉDA ORDYM - pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhanke ajoittuu vuosille 2010 – 2013. Hanke toteutetaan saamelaisalueen lisäksi kahdella Venäjän Federaation alueella: NÉDAn osuus tapahtuu Nenetsian autonomisessa piirikunnassa kun taas ORDYMin osuus järjestetään Komin tasavallassa. Sekä néda nenetsiaksi että ordym komin kielellä tarkoittaa polkua, porojen jutaamareittiä.
• Hankkeessa luodaan, kehitetään ja markkinoidaan matkailu- ja kulttuuripalveluja etnisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävältä pohjalta alueen alkuperäiskansojen omista näkökulmista ja lähtökohdista käsin verkostoitumisen, tuotekehittelyn ja kouluttamisen avulla.
• Tavoitteena on vahvistaa Komin, Nenetsian ja saamelaisalueen vetovoimaa, identiteettiä ja investointimahdollisuuksia. Konkreettisena tavoitteena on alkuperäiskansojen tarpeista lähtevä kulttuuri- ja matkailupakettien kehittäminen, yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien sekä matkailuhallintoviranomaisten kouluttaminen.
• Tärkeimmät toimenpiteet vuonna 2010 – 2013: 
- matkailukoulutus saamelaisalueella, Nenetsiassa ja Komissa – molemmat hankeosiot sisältävät 10 erilaista koulutuskokonaisuutta
- matkailupakettien kehittäminen ja testaaminen
- kulttuuriyhteistyö
- rajat ylittävät asiantuntijavaihdot
- verkostoituminen 
- matkailutuotteiden markkinointi median, TV:n ja elokuvatuotannon avulla
- matkanjärjestäjävierailut
- investointi- ja toimintasuunnitelmat alueen perinteisiin nojaavalle matkailulle
• Hankkeen päävetäjä on Saamelaisalueen koulutuskeskus Inarista.
• Hankkeen rahoittajana on Nenetsian osuudessa (NÉDA) EU:n Kolarctic ENPI CBC – ohjelma ja Komin osuus (ORDYM) kuuluu Suomen Ulkoministeriön rahoittamaan lähialueyhteistyöhön. Lisäksi molempiin osuuksiin kuuluu paikallinen omarahoitusosuus. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1 000 000 €.