Néda

NÉDAn osuus tapahtuu Nenetsian autonomisella alueella. Néda nenetsian kielellä tarkoittaa polkua, poron jutaamareittiä.
• Historiaa: Vuosina 2006 – 2008 toteutettiin kulttuuri- ja luontomatkailuhanke Argis-Njapoi-Raidu saamelaisalueen ja Nenetsian autonomisen alueen yhteistyönä.  Hankkeessa kartoitettiin olemassa olevia matkailupalveluita ja –tuotteita sekä kehitettiin uusia ja koulutettiin toimijoita Nenetsian alueelle.  Matkailu Nenetsiassa on vielä täysin uusi elinkeinomuoto ja osaamista, tuotteita ja ennen kaikkea kontaktit kansallisiin ja kansainvälisiin matkanjärjestäjiin puuttuvat.  Myös matkailua palveleva infrastruktuuri on puutteellinen.  Saamelaisalueella matkailu on jo kauan ollut merkittävä elinkeino ja myös saamelaisille tärkeä tulonlähde perinteisten elinkeinojen lisäksi.  Tätä kokemusta ja osaamista Saamelaisalueen koulutuskeskus voi viedä kumppaneilleen Nenetsiassa. 
• NÉDA ORDYM on jatkoa Argis-Njapoi-Raidu – hankkeelle, sillä tuotteistamista ja tuotekehittelyä on tarpeen jatkaa alkuperäiskansojen kulttuuria kunnioittaen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hankkeessa koulutetaan edelleen toimijoita yritystoimintaan, kansainvälisen matkailun vaatimuksiin ja tuotteiden markkinointiin yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Nenetsian organisaatioiden kanssa.
• Hankkeessa luodaan, kehitetään ja markkinoidaan matkailu- ja kulttuuripalveluja etnisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävältä pohjalta alueen alkuperäiskansojen omista näkökulmista ja lähtökohdista käsin verkostoitumisen, tuotekehittelyn ja kouluttamisen avulla.
• Hankkeen päävetäjä on Saamelaisalueen koulutuskeskus Inarista. NÉDAn yhteistyökumppaneita ovat Inari Event Lapland Saamelaisalueelta ja nenetsikansan järjestö Yasavei Manzara, Nenetsian aluehallinnon alkuperäiskansojen osasto, Narjan-Marin Sosiaalihumanitaarinen kollege ja Etnokulttuurinen keskus Narjan-Marista Nenetsian autonomiselta alueelta.
• Hankkeen rahoittajana on Nenetsian osuudessa EU:n Kolarctic ENPI CBC – ohjelma, jonka rahoitusosuus on 682 500 €. Lisäksi hankkeeseen kuuluu paikallinen omarahoitusosuus.