Partnerit
Saamelaisalueen koulutuskeskus / Sámi oahpahusguovddáš / Sää´mvuu´d škoou´l’jemkõõskõs / Säämi máttááttâskuávdáš, Inari

www.sogsakk.fi
•    NÉDA hankkeen päävastuullinen hakija (Lead Partner)
•    Saamelaisalueen koulutuskeskus on toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta suomeksi ja saameksi sekä edistää saamelaiskulttuuria koko saamelaisalueella.
•    Rehtori: Liisa Holmberg
•    Saamelaisalueen koulutuskeskus on perustettu säätämällä sitä koskeva laki (L545/93 ja A649/93). Oppilaitos on valtion omistama.
•    koulutuskeskuksen tehtävänä on antaa koulutusta lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista. Mahdollista on myös koulutusta tukeva tai siihen läheisesti liittyvä tutkimus- ja palvelutoiminta, samoin maksullinen palvelutoiminta. Tehtäviensä toteuttamiseksi koulutuskeskus antaa ammatillista perustutkintokoulutusta, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä yleissivistävää koulutusta.
•    ainutlaatuisen oppilaitoksemme päätoimipaikka sijaitsee monikulttuurisen Inarin kirkonkylässä. Muut toimipaikat ovat Ivalossa, Kaamasen Toivoniemessä ja Enontekiön Hetassa. Koulutus- ja tutkimusyhteistyömme ulottuu saamelaisalueen valtioiden lisäksi erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen maailmaan.

 
Nenetsikansan järjestö Jasavei ja tutkimus- ja tiedotus keskus Jasavei Manzara, Narjan-Mar, Nenetsian autonominen piirikunta

http://www.yasavey.org/ venäjäksi
• Nenetsian autonomisessa piirikunnassa toimiva kansalaisjärjestö
• Puheenjohtaja: Aleksander Belugin
• Jasavei on nenetsin kieltä ja tarkoittaa 'maaston tunteva opas'. Järjestö perustettiin vuonna 1989 Narjan-Marissa.
• Jasavein tärkeimpiä tehtäviä ovat nenetsien kansallisen identiteetin vahvistaminen, nenetsien kulttuurin ja perinteisen elintavan säilyttäminen ja nenetsikansan sosiaalis-taloudellisten ongelmien ratkaiseminen
• Jasavein yhteydessä toimii tutkimus- ja tiedotus keskus Jasavei Manzara, joka perustettiin vuonna 2003 kansalaisjärjestön Jasavein aloitteesta.
• Jasavei Manzaran tehtäviin kuuluu mm. tieteellinen ja tutkimustoiminta sekä hanke-, tiedotus- ja kustannustoiminta, sekä strategioiden, hankkeiden ja ohjelmien kehittäminen.
Yhteistyö Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa 
• Jasavei Manzara on yksi neljästä nenetsialaisesta yhteistyökumppanista Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoimassa NÉDA - Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhankkeessa.
• Jasavei on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen perustaman BEBO -organisaation jäsen. Lisätietoa BEBO:sta osoitteessa www.beboedu.com

 
Narjan-Marin sosiaalihumanitaarinen kollege, Narjan-Mar, Nenetsian autonominen piirikunta

http://www.nmsgc.org/index.htm venäjäksi
• Narjan-Marin sosiaalihumanitaarinen kollege tarjoaa paikalliselle väestölle toisen asteen ammattikoulutusta seuraavilla aloilla: lähihoitaja, ala-asteen, päiväkodin sekä liikunnan opettaja, datanomi, merkonomi, majoitus ja ravitsemus- sekä matkailuala, kirjastonhoitaja, valtion ja kunnan virkailija, sekä sosiaali- ja kulttuurityöntekijä.
• Rehtori: Galina Nazarova
• Perustettu 1931. Vuonna 2001 oppilaitoksen nimeksi tuli sosiaalihumanitaarinen kollege.
Yhteistyö Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa
• Narjan-Marin sosiaalihumanitaarinen kollege on yksi neljästä nenetsialaisesta yhteistyökumppanista Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoimassa NÉDA - Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhankkeessa.
• Narjan-Marin sosiaalihumanitaarinen kollege ja Saamelaisalueen koulutuskeskus toteuttavat opiskelija- ja opettajavaihtoa.
• Narjan-Marin sosiaalihumanitaarinen kollege on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen perustaman BEBO -organisaation jäsen. Lisätietoa BEBO:sta osoitteessa www.beboedu.com

 
Nenetsian piirin etnokulttuurinen keskus, Narjan-Mar, Nenetsian autonominen piirikunta

http://www.etnonao.ru/
• Nenetsian piirin valtiollinen etnokulttuurinen keskus on toiminut vuodesta 1960.
• Johtaja: Valentina Zganits
• Etnokulttuurisen keskuksen tavoitteisiin kuuluu perinteisen kansankulttuurin sekä monipuolisten kansanpiirteiden säilyttäminen ja kehittäminen edistämällä ja tukemalla mm. kieltä, kansantapoja ja -perinteitä, kansallistaiteita, etnoekologiaa sekä kansallisia elinkeinoja ja käsitöitä.
• Etnokulttuurisen keskuksen toimenkuvaan kuuluu tiedotuksellinen ja toiminnallinen tuki, osallistuminen kulttuuristen ja historiallisten perinteiden säilyttämis- ja kehittämisohjelmiin, kansallistaiteen ja -käsityön kulttuuritapahtumien järjestäminen paikalliset ja kansalliset perinteet huomioon ottaen, kansainvälinen ja kansallinen kulttuuriyhteistyö, kustannustoiminta (tiedotusmateriaalit, kansallistaiteesta kertovat materiaalit, kansankirjallisuus) sekä osallistuminen alueen yhteiskunnalliseen elämään.
Yhteistyö Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa
• Nenetsian piirin etnokulttuurinen keskus on yksi neljästä nenetsialaisesta yhteistyökumppanista Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoimassa NÉDA - Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhankkeessa.

 
Nenetsian aluehallinnon alkuperäiskansojen osasto, Narjan-Mar, Nenetsian autonominen piirikunta

http://www.adm-nao.ru/?show=statics&id=222
• Nenetsian autonomisen  piirikunnan auktorisoitu toimeenpanoelin
• Johtaja: Yuri Abramovich Hatanzeysky
• Nenetsian aluehallinnon alkuperäiskansojen osaston tehtäviin kuuluu mm. osallistuminen liitovaltion ja alueellisten tavoiteohjelmien laatimiseen, joiden tarkoituksena on tukea pohjoisia alkuperäiskansoja sekä heidän perinteisiä toimintojaan, sekä osallistuminen erilaisten alkuperäiskansoja tukevien tapahtumien järjestämiseen ja pitämiseen.
Yhteistyö Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa
• Nenetsian aluehallinnon alkuperäiskansojen osasto on yksi neljästä nenetsialaisesta yhteistyökumppanista Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoimassa NÉDA - Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhankkeessa.

 
Hotelli Korpikartano

http://menesjarvi.fi/index_su.htm
• inarilainen majoitusyritys ja ohjelmapalveluiden tarjoaja
• perustettu vuonna 2004
• toimitusjohtaja: Anne Harju
• Hotelli Korpikartano järjestää kulttuuri- ja luontomatkailuohjelmia Suomen saamelaisalueella sekä Pohjois-Norjassa
Yhteistyö Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa
• Hotelli Korpikartano on suomalainen yhteistyökumppani Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoimassa NÉDA - Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhankkeessa.