Ordym

ORDYMin osuus järjestetään Komin tasavallan alueella. Ordym komin kielellä tarkoittaa polkua.
• Komissa on paljon potentiaalia kulttuurimatkailun kehittämiselle. Komin infrastruktuuri on Nenetsiaa kehittyneempi helpottaen matkailupalveluiden luomista alueelle. Vuonna 2010 kulttuurimatkailuhanke onkin laajennettu koskemaan myös Komin tasavaltaa.
• Hankkeessa luodaan, kehitetään ja markkinoidaan matkailu- ja kulttuuripalveluja etnisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävältä pohjalta alueen alkuperäiskansojen omista näkökulmista ja lähtökohdista käsin verkostoitumisen, tuotekehittelyn ja kouluttamisen avulla.
• Hankkeen päävetäjä on Saamelaisalueen koulutuskeskus Inarista. ORDYMin komilaiset yhteistyökumppanit ovat Komi Voityr, Komin tasavallan talouskehitysministeriö, Komin tasavallan investointirahasto ja Komin tasavallan kansallisen politiikan ministeriö.
• ORDYMin osuus kuuluu Suomen Ulkoministeriön rahoittamaan lähialueyhteistyöhön, jonka rahoitusosuus on 329 000 €. Lisäksi hankkeeseen kuuluu paikallinen omarahoitusosuus.