Partnerit
Saamelaisalueen koulutuskeskus / Sámi oahpahusguovddáš / Sää´mvuu´d škoou´l’jemkõõskõs / Säämi máttááttâskuávdáš, Inari

www.sogsakk.fi
•    NÉDA ORDYM hankkeen päävastuullinen hakija (Lead Partner)
•    Saamelaisalueen koulutuskeskus on toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta suomeksi ja saameksi sekä edistää saamelaiskulttuuria koko saamelaisalueella.
•    Rehtori: Liisa Holmberg
•    Saamelaisalueen koulutuskeskus on perustettu säätämällä sitä koskeva laki (L545/93 ja A649/93). Oppilaitos on valtion omistama.
•    koulutuskeskuksen tehtävänä on antaa koulutusta lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista. Mahdollista on myös koulutusta tukeva tai siihen läheisesti liittyvä tutkimus- ja palvelutoiminta, samoin maksullinen palvelutoiminta. Tehtäviensä toteuttamiseksi koulutuskeskus antaa ammatillista perustutkintokoulutusta, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä yleissivistävää koulutusta.
•    ainutlaatuisen oppilaitoksemme päätoimipaikka sijaitsee monikulttuurisen Inarin kirkonkylässä. Muut toimipaikat ovat Ivalossa, Kaamasen Toivoniemessä ja Enontekiön Hetassa. Koulutus- ja tutkimusyhteistyömme ulottuu saamelaisalueen valtioiden lisäksi erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen maailmaan.

 
Komi voityr - komikansanjärjestö, Syktyvkar, Komin tasavalta

• Komi voityr (Komin kansa) on vuonna 2002 perustettu kansalaisjärjestö Komin tasavallassa
• Puheenjohtaja: Sergei Gabov
• Komi voityrin tärkeimpiä tehtäviä ovat komin kielen, perinteisen kulttuurin ja luonnon hallinnan säilyttäminen ja kehittäminen, ja komikansan säilyttäminen ja kehittäminen erillisenä kansana
Yhteistyö Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa
• Komi voityr on yksi neljästä komilaisesta yhteistyökumppanista Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoimassa NÉDA ORDYM - Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhankkeessa.
• Komi voityr on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen perustaman BEBO -organisaation jäsen. Lisätietoa BEBO:sta osoitteessa www.beboedu.com
• Komi voityr on yksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoiman Arktinen poro-hankkeen pääyhteistyökumppaneista.
• Komi voityr koordinoi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Komin tasavallan yhteistyötä sekä Venäjän pohjoisten oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen yhteistyötä

 
Komin tasavallan talouskehitysministeriö, Syktyvkar, Komin tasavalta

• Komin tasavallan toimeenpanoelin
• Komin tasavallan talouskehitysministeri on Andrei Sheremet; varaministeri, Olga Konakova, vastaa Komin tasavallan matkailun koordinoinnista; Komin tasavallan talouskehitysministeriössä toimii myös matkailuelinkeinon kehitysosasto, jonka päällikkönä toimii Aleksandr Kodzmak.
• Ministeriön tehtäviin kuuluu valtion politiikan kehittäminen ja toimeenpano mm. seuraavilla osa-alueilla: yrittäjyyden edistäminen, Komin tasavallan taloudellinen kehittäminen sekä matkailuelinkeinon ja sen eri sidosryhmien välinen koordinointi
• Ministeriö koordinoi myös matkailuun liittyviä investointihankkeita, kuten ”Suomalais-Ugrilainen etnokulttuuripuisto” monitoimimatkailukompleksia sekä matkailujunaa Syktyvkarista Vorkutaan.
Yhteistyö Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa
• Komin tasavallan talouskehitysministeriö on yksi neljästä komilaisesta yhteistyökumppanista Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoimassa NÉDA ORDYM - Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhankkeessa.

 
Komin tasavallan investointirahasto Oy, Syktyvkar, Komin tasavalta

• Komin tasavallan investointirahasto Oy on yritys, jonka ainoana osakkaana on Komin tasavalta.
• Pääjohtaja: Igor Kudinov
• Rahaston tehtävänä on houkutella investointeja Komin tasavaltaan, auttaa investoijia löytämään sijoituskohteita ja avustaa rahoituksen järjestämisessä. Rahasto edistää myös matkailuelinkeinon kehittämistä Komin tasavallassa.
• Investointirahaston toimialoja ovat mm. pankkitakauksien antaminen sekä alkupääoman tarjoaminen yrityksille, yritysten investointisuunnitelmien konsultointi, arviointi ja tukeminen.
• Investointirahastolla on myös matkailualalla toimiva tytäryhtiö ”Zdravnitsi respubliki”.
Yhteistyö Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa
• Komin tasavallan investointirahasto Oy on yksi neljästä komilaisesta yhteistyökumppanista Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoimassa NÉDA ORDYM - Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhankkeessa.

 
Komin tasavallan kansallisen politiikan ministeriö, Syktyvkar

• Komin tasavallan toimeenpanoelin
• Komin tasavallan kansallisen politiikan ministeri on Galina Gabusheva
• Ministeriön tavoitteisiin kuuluu mm. valtion kansallisen politiikan toimeenpano sekä Komin kaikkien alkuperäiskansojen kielten ja kulttuurien elinympäristön ja kehityskelpoisuuden säilyttämisen ja kehittämisen tukeminen
• Ministeriön päätehtäviin kuuluu mm. toteuttaa ohjelmia ja toimenpiteitä kansallisen identiteetin, kielen ja kulttuurin kuin myös muiden Komissa asuvien kansojen kielten ja kulttuurin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi; tukea pohjoisen alkuperäiskansan perinteistä elämäntapaa ja luoda tukijärjestelmä pohjoiseen alkuperäiskansaan kuuluville paimentolaisporonhoitajille; sekä suomalais-ugrilaisen yhteistyön kehittäminen.
Yhteistyö Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa
• Komin tasavallan kansallisen politiikan ministeriö on yksi neljästä komilaisesta yhteistyökumppanista Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoimassa NÉDA ORDYM - Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhankkeessa.